Träffa Governo på Vitalis

Governo på Vitalis!

Governo deltar på Vitalis den 23 och 25 maj 2023. Kom och träffa oss! Våra kollegor Malin Lindström och Lovisa Ericsson håller i en workshop om AI för socialtjänsten och Johanna Stålö och Rebecka Strandberg håller en föreläsning om kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Även kollegorna Dag Norén och Karina Kight deltar i e-hälsomässan. Välkomna!

Torsdag 25 maj

”Workshop: AI för socialtjänsten”
Tid: Torsdag 25 maj 2023 kl. 09:00-10:30 Workshopledare: Lovisa EricssonMalin Lindström

Arbetar du inom socialtjänsten och är nyfiken på AI? Vill du lära dig vad AI är och sam­ti­digt förstå vad det inte är? Vill du veta mer om när och hur AI kan bidra att lösa sam­häl­lets ut­ma­ning­ar men också förstå när AI fak­tiskt kan mot­ver­ka upp­sat­ta mål? Vill du förstå be­ty­del­sen av data och vilka möj­lig­he­ter men också ut­ma­ning­ar som finns kring an­svars­full och hållbar AI?

Här hos Vitalis kan du läsa mer!

”Vägar framåt för en tryggad kompetensförsörjning”
Tid: Torsdag 25 maj 2023 kl.14:00-15:00 Föreläsare: Johanna Stålö, Rebecka Strandberg

Kompetensförsörjningen inom vården och omsorgen är en av vår tids viktigaste ödesfrågor. Den framtida demografiska utvecklingen med en befolkning som lever allt längre gör att vården och omsorgen kommer att möta allt fler invånare med komplexa behov samtidigt som många verksamheter idag har svårt att både behålla och rekrytera medarbetare. Nya arbetssätt i kombination med digital teknik, där medarbetarnas kompetens utnyttjas på bästa sätt, är avgörande för att lyckas erbjuda en nära och personcentrerad vård och omsorg. I den nära personcentrerade vården ses invånarna som medskapare och görs delaktiga i sin egen vård, inte sällan genom nyttjande av digital teknik. I den här föreläsningen delar vi med oss av vår kunskap kring vilka initiativ som krävs för att trygga kompetensförsörjningen och hur vi kan gå från ord till handling.

Här hos Vitalis kan du läsa mer!

Tisdag 23 maj

”En ny logik för uppföljning – introduktion till ramverk för lärande uppföljning av Nära vård”
Tid:  Tisdag 23 maj 2023 kl.13:00-13:20

Från Governo deltar Dag Norén som föreläsare. Läs mer här!

”Panelsamtal – Hur kan uppföljningen av Nära vård fungera som en utvecklingsmotor i omställningen? Vad behöver förändras och vem bär ansvaret?”
Tid: Tisdag 23 maj 2023 kl.14:45-15:05

Från Governo deltar Dag Norén som paneldeltagare. Läs mer här!

”Ramverk för uppföljning av Nära vård – workshop för att pröva på ramverket”
Tid:  Tisdag 23 maj 2023 kl.15:30-16:30

Från Governo deltar Dag Norén som workshopledare och Karina Kight som facilitator. Läs mer här!

Här kan du läsa mer om hela Vitalis, se det fullständiga programmet och köpa biljetter.