Reflektioner från vår Köpenhamnsresa

Tankar kring datadriven utveckling

Vi på Governo hade i maj några lärorika, roliga och intensiva dagar i vårt grannland Danmark och systerstaden Köpenhamn. Resan var en del av vårt kunskapsbyggande och vår kompetenshöjande utveckling internt – och det blev en riktig höjdarresa med nya kunskaper runt allt från digitalisering, datadriven utveckling, klimatomställning och stadsutveckling.

Via kontaktnät och med lite list fick vi besöka allt från Danmarks kommunala digitaliseringsbolag, uppleva stan utifrån klimatvärnande insatser presenterade av en före detta borgmästare och få närkontakt med Köpenhamns stadshus av en mycket engagerad guide. Här kommer vi presentera ett axplock av våra lärdomar från denna spännande resa!

Vi intervjuade tre av våra kollegor kring deras reflektioner av Köpenhamnsresan med fokus på digitalisering, datadriven utveckling och klimatomställningen i stadsutvecklingen i ett jämförande perspektiv gentemot Sverige. Det är kollegorna Caroline Andersson, vd på Governo och Johanna Stålö samt Matilda Jonung, som arbetar som konsulter hos oss, som delar med sig av sina tankar & reflektioner i tre separata artiklar.

Här intervjuas Johanna Stålö som fokuserar på datadriven utveckling.

Hej Johanna, vilka tror du är de största utmaningarna, just nu, gällande den datadrivna utvecklingen av offentlig sektor?

– Precis som i Danmark är en av utmaningarna att få mindre myndigheter och kommuner att våga och kunna haka på den datadrivna utvecklingen. De har sällan vare sig resurser eller kompetens för att själva exempelvis kunna kravställa, upphandla och implementera nya it-system. I Danmark har man löst det genom att samordna inköp och förvaltning av olika system åt kommunerna och på så sätt lyckas skapa en helt annan tillgänglighet och effektivitet för både kommuner och medborgare. Något motsvarande skulle vi behöva i Sverige, ett erbjudande som kommunerna inte kan motstå, vilket då hjälper dem att höja nivån på sin ”digitalisering” och samtidigt erbjuder invånarna moderna och tillgängliga digitala tjänster.

Finns det några särskilda lärdomar du vill lyfta fram utifrån resan till Danmark?

– Vi fick så mycket inspiration med oss från resan och en känsla av att det mesta är möjligt. Allt ifrån hur offentlig sektor kan nyttja den datadrivna utvecklingen och att det är möjligt att dela och tillgängliggöra information på ett och samma ställe. Men också en påminnelse av hur data på olika sätt kan användas i utredning, prognoser och analyser för att fatta välinformerade beslut och hur vi som managementbolag kan ta nästa kliv i att erbjuda våra kunder inom offentlig sektor mer av just detta.

Här kan du läsa våra andra intervjuer med vår kollega Matilda Jonung som fokuserar på klimatomställningen samt vår vd Caroline Andersson som bidrar med sina tankar kring digitalisering.