Reflektion kring klimatomställningen i stadsutvecklingen

Fler reflektioner från Köpenhamn

Vi på Governo hade i maj några lärorika, roliga och intensiva dagar i vårt grannland Danmark och systerstaden Köpenhamn. Resan var en del av vårt kunskapsbyggande och vår kompetenshöjande utveckling internt – och det blev en riktig höjdarresa med nya kunskaper runt allt från digitalisering, datadriven utveckling, klimatomställning och stadsutveckling.

Via kontaktnät och med lite list fick vi besöka allt från Danmarks kommunala digitaliseringsbolag, uppleva stan utifrån klimatvärnande insatser presenterade av en före detta borgmästare och få närkontakt med Köpenhamns stadshus av en mycket engagerad guide. Här kommer vi presentera ett axplock av våra lärdomar från denna spännande resa!

Vi intervjuade tre av våra kollegor kring deras reflektioner av Köpenhamnsresan med fokus på digitalisering, datadriven utveckling och klimatomställningen i stadsutvecklingen i ett jämförande perspektiv gentemot Sverige. Det är kollegorna Caroline Andersson, vd på Governo och Johanna Stålö samt Matilda Jonung, som arbetar som konsulter hos oss, som delar med sig av sina tankar & reflektioner i tre separata artiklar.

Här intervjuas vår kollega Matilda Jonung och hennes fokus är klimatomställningen i stadsutvecklingen.

Hej Matilda, hur upplevde du att Köpenhamn skilde sig åt mot Stockholm när det gäller klimatomställningen kopplat till stadsutveckling? Vem ligger i framkant?

– Stockholm arbetar aktivt och målinriktat med hållbarhet. Nyligen höjde Stockholm ambitionerna. Genom minskade utsläpp och ökad koldioxidinlagring ska Stockholm vara klimatpositivt 2030. Samtidigt har Köpenhamn som klimatmål är att bli världens första klimatneutrala huvudstad till år 2025. Så då vinner Köpenhamn. Det är emellertid ett mål som både kritiseras som orealistiskt och hyllats. Samtidigt häftigt, så heja och hoppas att det går!

Vilka lärdomar kan vi i Sverige dra och vice versa?

– Jag blev imponerad av Köpenhamns innovativa arbetssätt, dels att hitta finansiering dels hur de aktivt arbetat med alla dimensionerna av hållbarhet – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Deras sätt att involvera medborgarna i utvecklingen är något jag tror vi kan lära oss av. Som cyklist, blev jag också glad av att se hur Köpenhamn anpassat staden utifrån cyklisternas förutsättningar snarare än bilen – något Stockholm kan lära sig av.

Här kan du läsa våra andra intervjuer med vår vd Caroline Andersson som reflekterar kring digitaliseringen samt vår kollega Johanna Stålö som bidrar med sina tankar kring datadriven utveckling.