Governo har bidragit med handlingskraft till kulturen!

Governo har bidragit med handlingskraft till kulturen!

Tidigare i höst presenterades utredningen Från kris till kraft – återstart för kulturen (SOU 2021:77). Governos konsulter Maria Adenfelt, Karin Hovlin och Magnus Nemlander har bidragit med underlag om hur kulturen finns med i regeringens digitaliseringsstrategi och i vilken utsträckning generella näringslivssatsningar kopplade till digitalisering är tillgängliga för företag inom kultursektorn.

Ett av förslagen som utredningen lämnar är en digitaliseringssatsning på kulturarvet vilket knyter an till tidigare uppdrag som Governos Maria Adenfelt, Ida Larsson och Elin Köhlberg har gjort för Digisam.

Här kan du läsa hela utredningen!

Här kan du läsa mer om uppdraget vi gjort tidigare för Digisam.