Karin Hovlin

Utforska och utmana för utveckling

Vi befinner oss i en omvälvande tid med starka förändringskrafter på många områden, både lokalt och globalt. Hur ska offentliga verksamheter då utformas och fungera för att leverera nytta och värde för dem man är till för? Det är frågor jag och mina kollegor på Governo går igång på!

Jag själv är övertygad om att förmågan till innovation och förnyelse är en del av svaret och att vi på olika sätt behöver stärka förändringskompetenser. När jag får möjlighet att tillsammans med kollegor och i samarbete med våra kunder utforska, utmana, utveckla och på så sätt bidra till att hitta nya vägar för att hantera stora eller små utmaningar – då trivs jag!

karin.hovlin@governo.se
076 555 84 27
Linkedin