Maria Adenfelt

Ett bättre sätt för förändring

Jag brinner för förändring – något som kanske de flesta konsulter skulle intyga att de gör. Men jag brinner även för att utforska om det finns ett bättre sätt att göra saker på; inte nödvändigtvis med slutmålet ekonomisk effektivitet. Utan snarare för att tillvarata individers kompetens, kreativitet och utvecklingspotential på bästa sätt.

Denna röda tråden har följt mig från mitt arbete med min doktorsavhandling – som tog mig till Stanford universitet som gästforskare – in in i rollen som managementkonsult.

 

maria.adenfelt@governo.se
076 768 84 05
Linkedin