Bebisars språkutveckling stimuleras med böcker

Bokstart – för små barns språkutveckling

Under våren arbetade Governo med ett uppdrag för Kulturrådet som handlade om att genomföra en uppföljning av Bokstart i Sverige, som är en satsning som syftar till att stimulera språkutveckling hos små barn.

Kulturrådets satsning Bokstart syftar till att stimulera språkutveckling hos de yngsta barnen, 0–3 år, och riktar sig till vårdnadshavare och vuxna i små barns närhet. Genom att tidigt i barnets liv introducera kontakt med litteratur och språkstimulerande aktiviteter (till exempel sjunga, leka, prata och ramsa) kan barns relation till och utveckling av språket främjas.

Uppföljningen gjordes dels för att samla erfarenheter och kunskap kring arbetet hittills och dels för att presentera förslag och riktning för vidare spridning av Bokstart i fler av landets kommuner och regioner. 

Den färdiga uppföljningen har nu släppts från Kulturrådet, och du kan välja om du vill ladda ner den som rapport, eller beställa hem ett exemplar gratis här. Författarna är Governos konsulter Anders Rånlund, Arvid Segerström och Rebecka Strandberg.

FAKTA Kulturrådet har under 2017–2020 uppdrag från regeringen att utvidga initiativet Bokstart till fler kommuner och regioner i landet. För de bokstartprojekt som pågår i Sverige idag samverkar aktörerna folk- och regionbibliotek, barnhälsovård, förskoleverksamhet, logopedi med flera.