Arvid Segerström

Hållbarhet i samtid och framtid

Så länge jag minns har jag alltid velat grotta ner mig i samhällets viktigaste frågor. Jag tror att detta görs bäst tillsammans med andra och med metodiken som grundpelare. Systematiken och samarbetet främjar möjligheterna att komma fram till goda lösningar.

Den offentliga förvaltningen består av några samhällets viktigaste institutioner och funktioner för oss medborgare. Samhällspassion för mig är att få vara med att bidra till en välfungerande och hållbar offentlig sektor – i samtid och framtid.

 

arvid.segerstrom@governo.se
TJÄNSTLEDIG FRÅN HÖSTEN 2020
Linkedin