Kunskapsöversikt från Kulturrådet visar på goda resultat

Bokgåvoprogram positivt för barns språkutveckling

Under sommaren och hösten 2020 har Governo haft förmånen att göra en kunskapsöversikt av relevant forskning med fokus på Bokstart internationellt.

Syftet med kunskapsöversikten Bokstart i världen är att alla som arbetar med att främja läsning och språkutveckling för de yngsta, ska kunna inspireras och relatera sin verksamhet till relevant forskning och kunskap inom området.

Kunskapsöversikten har nu släppts från Kulturrådet, och du kan välja om du vill ladda ner den som rapport, eller beställa hem ett exemplar gratis.

Ladda ner rapporten här!

Författarna är Governos konsulter Maria Adenfelt, Arvid Segerström och Rebecka Strandberg.

FAKTA: Bokgåvoprogrammet Bokstart föddes i England 1992 och finns nu runt om i världen. Idén är att dela ut böcker till små barn och stötta föräldrarna i deras viktiga roll för att främja barnets språkutveckling. Omkring 30 länder driver nationella läsfrämjande program för de allra yngsta barnen (0–3 år).

Vill du veta mer? Läs mer här på Bokstarts hemsida!

Här kan du läsa hela nyheten på Kulturrådets hemsida!