Arbetar du inom socialtjänsten och är nyfiken på AI?

Arbetar du inom socialtjänsten och är nyfiken på AI?

Detta utbildningstillfälle riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten.

Vill du lära dig vad AI är och samtidig förstå vad det inte är? Vill du veta mer om när och hur AI kan bidra att lösa samhällets utmaningar men också förstå när AI faktiskt kan motverka uppsatta mål?

Vill du förstå betydelsen av data och vilka möjligheter men också utmaningar som finns kring ansvarsfull och hållbar AI? Vad menar vi egentligen med ansvarsfull och hållbar AI?

Varmt välkommen till ”AI för socialtjänsten” den 18 oktober 2022.

Tre veckor innan utbildningen får du tillgång till 9 digitala avsnitt som ger dig en grundläggande förståelse och kunskap om AI som du sedan tar med dig till en härlig, heldagsworkshop (digital) där du tillsamman med oss och övriga deltagare får fördjupade kunskaper och även tid att fundera över just din organisations största utmaning som AI skulle kunna hjälpa till att lösa.

Rebecca Hagberg.
Malin Lindström.

Våra konsulter Malin Lindström och Rebecca Hagberg leder dig genom workshopen där du under dagen också kommer få lyssna till Göran Lindsjö som är en internationell AI-rådgivare med bland annat lång erfarenhet av AI inom välfärdssektorn.

Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare.

SÅ ANMÄLER DU DIG!
Utbildningen kostar 4 995 kr (exkl. moms) och du anmäler dig genom att skicka namn, organisation och e-postadress till aiforledare@governo.se 

Här kan du läsa mer om Governos AI-utbildning!