Rebecca Hagberg

Tid för det som verkligen är viktigt

För mig är det viktigt att känna att jag är med och bidrar till en positiv samhällsutveckling. På Governo får jag tillfälle att ta mig an samhällets viktigaste frågor och vara med och utveckla nya innovativa idéer och processer för att driva samhällsutvecklingen åt rätt håll.

Jag drivs av att utveckla offentlig sektor och service så att den blir mer medborgarvänlig och effektiv, men också mer attraktiv för de som arbetar inom den. Att arbeta med att förenkla processer och röja undan onödig administration, så att tid kan läggas på det som verkligen är viktigt, väcker mitt engagemang.

rebecca.hagberg@governo.se
073 745 54 97
Linkedin