Ida Strandell

Resan mot framtidens vård och omsorg

Jag drivs av en offentlig sektor som på ett effektivt sätt lyckas möta den enskilde medborgarens behov och samtidigt utnyttja den kompetens och kraft som finns hos medarbetarna.

På Governo får jag utlopp för min drivkraft i en bredd av uppdrag för flera olika organisationer. Genom detta har jag möjlighet att skapa en överblick och föra över kunskap och insikter mellan organisationer.

Jag brinner för vård och omsorg, där jag ofta arbetar med att utveckla, implementera och följa upp nya individcentrerade arbetssätt. Framtidens vård och omsorg är snart här – min stora samhällspassion är att få vara med på den resan.

ida.strandell@governo.se
070 375 95 98
Linkedin