Svante Eriksson

Svante Eriksson är konsult på Governo med en stor kunskap om offentlig sektor och statsförvaltningen i synnerhet. Svante har arbetat med utredningsverksamhet i mer än 25 år, både som statligt anställd utredare och som konsult.

Svante har erfarenhet från ett stort antal utrednings- och analysuppdrag inom många olika områden. Därigenom har han en både bred och djup kunskap om såväl många olika sakområden som om förvaltningspolitiska utvecklingsfrågor. Uppdragen har ofta varit inriktade på frågor om effektivitet, organisation, styrning och finansiering. De senaste åren har Svante till exempel arbetat med analyser av Riksarkivet och Nordiska museet, av rollfördelningen i biståndets samverkan med näringslivet och av SCB och systemet för officiell statistik.
Genom sin stora erfarenhet av utredningsarbete i skiftande miljöer har Svante en god förmåga att snabbt sätta sig in i nya områden och strukturera och ana¬lysera obekant materia. Hans nyckelkompetens är därmed att identifiera relevanta frågeställningar, metoder och utredningsdesign för att analysera behov och problem kring en verksamhets styrning, organisation och effektivitet och att finna kreativa lösningar på problemen.

Närmast innan Governo var Svante utredare på Statskontoret. Han har också vid mer än tio tillfällen varit sekreterare i offentliga utredningar. Svante är civilekonom med inriktning på småföretagsekonomi.

 

Mobil 073 - 025 51 81
SKICKA E-POST