Stjärna med intresse för både förvaltning, politik och fotboll

Välkommen Hampuz!

Vi fort­sät­ter pre­sen­te­ra vår­ter­mi­nens prak­ti­kant­s­tjär­nor hos oss på Governo! Nästa strålande stjärna på tur att pre­sen­te­ras är Hampuz Cederlind – han läser kan­di­dat­pro­gram­met Offentlig förvaltning och ledning på Örebro universitet och har ett stort idrottsintresse vid sidan av sina studier!

Välkommen till Governo! Vem är du och vad gör du när du inte är hos oss och praktiserar?

– Tack så mycket, kul att vara här! Hampuz heter jag, är 22 år gammal och gör praktik på Governo under min sjätte och sista termin på Örebro Universitet där jag läser programmet Offentlig förvaltning och ledning med en kandidat i statskunskap. Min fritid ägnas i den största utsträckningen till idrott i alla dess former, men fotboll ligger mig särskilt varmt om hjärtat.

Varför sökte du praktikplats hos oss?

– Jag har alltid haft ett stort samhällsintresse vad gäller både förvaltning och politik. Ett område som intresserat mig särskilt är relationen mellan näringsliv och offentlig sektor som en gemensam drivkraft för samhällsutveckling. Mitt stora samhällsintresse är också anledningen till att jag valde att studera för en kandidatexamen i statskunskap, men att göra det på ett program med bredare fokus än enbart de traditionella fokusområdena för statskunskap. 

Anledningen till att jag valde att söka praktik är för att jag ser fram emot att sätta mina akademiska kunskaper på praktiskt prov. Varför jag valde att söka praktik hos just Governo beror dels på att jag är väldigt intresserad av att veta mer om hur man som managementkonsult kan vara en del av samhällsutvecklingen, dels för att jag fått ett himla bra intryck av Governo som bolag och den verksamhet som bedrivs.

Vad har du för förväntningar på din praktikperiod? Vilka erfarenheter hoppas du kunna ta med dig?

– Mina förhoppningar är att min praktikperiod hos Governo ska resultera i ny kunskap och nya insikter om hur den offentliga sektorn fungerar, vilka utmaningar den står inför och hur företag som Governo arbetar med de olika aktörerna som utgör den offentliga sektorn. Som tidigare nämnt hoppas jag få sätta mina akademiska kunskaper på prov i en praktisk kontext och samla på mig ny kunskap och nya erfarenheter som kan hjälpa mig i mitt framtida yrkesliv. Slutligen har jag även en förhoppning om att kunna bidra med kunskap, erfarenheter och perspektiv till det dagliga arbetet på Governo.

Du är ju inte ensam praktikant, utan även Agnes och Erik är praktikanter hos oss den här terminen. Hur kommer ert samarbete att se ut?

– Under praktikperioden kommer vi att driva gemensamma projekt, både i löpande och tidsbegränsad form. Jag hoppas att vi kommer att kunna stötta varandra under den här perioden och jag ser framför allt fram emot att få utbyta erfarenheter och kunskaper med de andra praktikanterna då vi kommer från lite olika akademiska bakgrunder.

Här hittar du Hampuz kontaktuppgifter!

Läs även om våra andra praktikanter Erik Österberg och Agnes Aldenberg.