Vi välkomnar terminens stjärnor!

Vi välkomnar terminens stjärnor!

När det äntligen dags igen att väl­kom­na vårens prak­ti­kant­s­tjär­nor till oss på Governo! Först ut att pre­sen­te­ra sig är Erik Österberg. Erik stu­de­rar vid Försvarshögskolan i Stockholm och gör nu sin prak­tik­ter­min på Governo.

Välkommen till Governo! Vem är du och vad gör du när du inte är hos oss och praktiserar?

– Tack! Jag heter Erik och är 22 år gammal. Jag flyttade till Stockholm, från Skövde, för tre år sedan för att studera vid Försvarshögskolan. Kandidatprogrammet som jag läser heter Krig, kultur och samhälle. När jag inte praktiserar eller studerar så gillar jag att gymma, laga mat och att se på fotboll.

Varför sökte du praktikplats hos oss?

– Den främsta anledningen till att jag var intresserad av en praktiktermin överhuvudtaget grundar sig i att praktiken utgör en chans för mig att komplettera mina teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter. Vidare ger praktiken mig möjligheten att få en känsla för hur det är i arbetslivet.

Att jag sökte mig till just Governo beror på att jag länge har haft ett intresse för samhällsfrågor kopplat till den offentliga sektorn. Utöver det var jag också intresserad av rollen som managementkonsult. En praktiktermin på Governo gav mig möjligheten att utforska rollen som managementkonsult samtidigt som jag kunde få en bättre förståelse för svensk offentlig sektor.

Vad har du för förväntningar på din praktikperiod? Vilka erfarenheter hoppas du kunna ta med dig?

– Till att börja med vill jag få en bättre förståelse för managementkonsult rollen och hur ett företag som Governo arbetar. Dessutom ville jag få en chans att applicera mina teoretiska kunskaper praktiskt, utmana mig själv och viktigast av allt; lära mig så mycket som möjligt.

Du är ju inte ensam praktikant, utan även Agnes Aldenberg och Hampuz Cederlind är praktikanter hos oss den här terminen. Hur kommer ert samarbete att se ut?

– Det känns väldigt bra att vi är flera praktikanter. Vi kommer främst att samarbeta mot slutet av praktikterminen då vi ska genomföra ett gemensamt projekt. Dock har vi redan nu kunnat stötta varandra. Eftersom att vi alla går igenom samma process nu i början av praktiken har vi också en bra förståelse för vad dom andra kan behöva hjälp med.

Här hittar du kon­takt­upp­gif­ter till Erik Österberg.

Här kan du läsa mer om våra andra två prak­ti­kanter, Agnes Aldenberg och Hampuz Cederlind.