Utvärdering och uppföljning av Bokstart

Governo stöttar med vägledning kring uppföljningen av Bokstart

Governo, som på uppdrag av Kulturrådet även tagit fram rapporterna Bokstart i Sverige och Bokstart i världen, ger i två artiklar vägledning kring uppföljning och utvärdering inom Bokstart.

Nu är de vägledningar om utvärdering och uppföljning som Governos konsulter Maria Adenfelt och Anders Rånlund har tagit fram lanserade.

Artiklarna är tänkta att ge de olika lokala Bokstart-satsningarna vägledning och inspiration i arbetet med uppföljning.

”Ett huvudbudskap i artiklarna rör vikten av att följa upp arbetet med Bokstart och att uppföljningen bygger på den egna verksamhetens behov. I båda artiklarna finns reflektionsfrågor för stöd till utformning av era lokala uppföljningar.”

Här kan du läsa mer!

Governo har tidigare på uppdrag av Kulturrådet gjort två Bokstartsöversikter som du kan läsa här och här!

Fakta om Bokstart: Den nationella satsningen Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola, som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns (0–3 år) språkutveckling. Bokstart vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet, med syftet att tidigt stimulera språkutveckling. Föräldrar uppmuntras att prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med barnet. På så sätt utvecklas barnets språk och läsintresse. För mer information om Bokstart, kunskap och metodtips, besök bokstart.se.