Smarta lås skapar nya möjligheter

Smarta lås skapar nya möjligheter

De digitala låsen utvecklas snabbt och har fått allt fler användningsområden. Två kunskapsskrifter har under våren 2021 getts ut om de nya smarta låsen. Governo har stöttat SKR, Sveriges kommuner och regioner, i framtagandet av skrifterna.

Marknaden har utvecklats fort och digitala lås har blivit ett allt intressantare alternativ till traditionella lås. Införandet av digitala lås är dock en fråga som kräver noggranna överväganden och en klar analys av de för- och nackdelar samt kostnader och nyttor som finns. Eftersom införandet av digitala lås innebär ett teknikskifte är det också viktigt att involvera användare och verksamheter i förändringsarbetet.

– Det finns ett stort intresse för smarta lås. Många fastighetsägare ser vilka fördelar det kan innebära både för dem själva, men också för andra som behöver få tillträde till byggnader, säger Caroline Andersson, vd på Governo och en av dem som arbetat med skrifterna om smarta lås. Även Karin Alfredsson, konsult på Governo har deltagit i arbetet med skrifterna.

Svensk Byggtjänst skrev under februari 2021 en artikel i ämnet. Läs hela artikeln här! Publicerad med tillåtelse av artikelförfattaren och Svensk Byggtjänst.

Läs mer i skriften ”Smarta lås – marknad, trender och upphandling”.

Läs mer i skriften” Digitala lås – en introduktion”.