Karin Alfredsson

Påverka det dagliga och verkliga

Jag tycker att det är som mest inspirerande att arbeta med frågor som skapar en efterlängtad förändring. Och gärna inom mitt favoritområde – vård och omsorg, som i mina ögon är grunden i vårt samhällssystem. Här ska vi alla passera på ett eller annat sätt och hur vi bemöter medborgaren där speglar våra värderingar och hur vi ser på varandra- en spegling av samhället i stort.

Att få möjlighet att stötta och utveckla verksamheter som arbetar med och för grupper som kan ha svårt att göra sina röster hörda, gör att jag känner att jag kan göra skillnad på riktigt. Och att arbeta nära verksamheten och medborgaren och påverka det dagliga, det verkliga – det är samhällspassion för mig.

 

karin.alfredsson@governo.se
073 390 69 66
Linkedin