Almedalsveckans samlade reflektioner

Reflektioner från Almedalen 2022

GOVERNO I ALMEDALEN

Vi på Governo reagerade, precis som alla andra, med bestörtning och sorg när beskedet kom om det fruktansvärda våldsdådet som drabbade Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnade hos Sveriges kommuner och regioner, SKR. Våra tankar går till Ing-Maries nära och kära.

Här följer en sammanfattning av våra reflektioner kring Almedalsveckan 2022 utifrån de seminarier och event vi på Governo deltog i.

Nu när Almedalsveckan avslutats skulle vi från Governo gärna bjuda på våra reflektioner från veckan som gått. Generellt kan vi säga att det fanns en tydlig glädje bland alla vi mötte att ses och diskutera viktiga samhällsfrågor igen. Det vi också noterade var att det trots ett kortare evenemang var mindre folk än rekordåren. Dock så kändes det inte som något negativt. Det kändes så att säga mer lagom.

Governos konsulter Rebecca Hagberg, Olof Junesjö och Malin Lindström på plats i Almedalen.

Sen när det kommer till vilka trender och tendenser vi sett så är det huvudsakligen tre stycken vi skulle vilja lyfta fram. Däremot måste vi lägga in en brasklapp här. Beroende på vad en har för intressen och preferenser så kan Almedalen ge helt olika intryck. Vi valde att fokusera på det offentligas digitalisering. De tre trender som vi skulle vilja lyfta fram är säkerheten, samordningen och skiftet.

Säkerheten

På ett helt annat sätt än tidigare lyftes säkerhetsfrågor fram som centrala teman i många seminarier. Anledningarna till detta är uppenbara men det var ändå anmärkningsvärt när det kommer till att digitala lösningar i stor utsträckning är vår moderna infrastruktur och att de också behöver skyddas på det sättet. Glädjande i det hänseendet var att man från svensk offentlig sektor verkade vara medvetna om de utmaningar vi står inför och att man också är redo att tackla dem tillsammans. Vilket leder oss in på den andra trenden vi skulle vilja lyfta fram:

Samordningen

Samordning och samverkan är ständigt återkommande teman i den här typen av sammanhang. Tyvärr är det som en paneldeltagare sammanfattade det att ”när en sen kommer hem till sin myndighet är det att leverera i stupröret som gäller igen”. Men den trend som vi såg i relation till detta var att myndigheterna talade mer proaktivt när det kommer till samordning. Att man efterlyste samordningsuppdrag med en utpekad ansvarig koordinerande myndighet. Här lyfte särskilt fram ett behov av att samverka kring arbetet med öppna och delade data. Och även digitaliseringsministern verkade vara öppen för att verka för att gå i den riktningen.

Vilket leder oss in på det tredje området som vi skulle vilja lyfta fram i sammanhanget:

Skiftet

När det kommer till digitalisering är det numera en självklarhet att det är ett tydligt ansvar för alla offentliga aktörer. De utmaningar som tenderar att lyftas upp i detta sammanhang verkar kvarstå: en lagstiftning som inte hängt med, en underfinansierad digital infrastruktur och brist på relevant arbetskraft.

Men det vi också hörde var ett mod från de offentliga aktörerna. Att inte bara ondgöra sig över det som inte finns på plats utan att proaktivt testa och (på ett ansvarsfullt sätt) utmana lagstiftning och att själva skapa de element som ännu inte finns på plats. Sen var det inte så många seminarier med temat artificiell intelligens men det lyftes upp av många som det naturliga nästa steget i digitaliseringen. Insikten om dess potential börjar sjunka in och det var intressant att bland annat få höra om Jönköpings kommuns purfärska AI-inriktning som de tagit fram i samverkan med Jönköping University.

Utöver dessa digitaliseringstrender tyckte vi oss också notera att sättet man talar om klimatomställningen har förändrats. Nu är det mindre fluffiga visioner och mer konkreta handlingsplaner för att göra Sverige till ett klimatland i absolut global framkant.

Tack för att du läst igenom våra reflektioner från Almedalsveckan 2022. Vill du komma i kontakt med våra konsulter som besökte Almedalen? Välkommen att kontakta Rebecca Hagberg, Malin Lindström eller Olof Junesjö.