Governo stöttar Digisam med rapport

Ny rapport lyfter värdet av ett digitalt kulturarv

Governo har under 2019 och 2020 stöttat Digisam i att ta fram en förstudie kring betydelsen av att digitalisera vårt kulturarv. Nu finns rapporten tillgänglig!

Vilka är egentligen motiven till att digitalisera kulturarvet och vad betyder detta för samhället? Rapporten Digitaliserat kulturarv – för demokrati och positiv samhällsutveckling: en förstudie är ett bidrag till att besvara dessa frågor.

Governo har i samarbete med Digisams sekretariat tagit fram förstudien. Arbetet pågick under hösten 2019 och vintern 2020 och rapporten ger en överblick över varför ett digitalt kulturarv behövs och vad det innebär för samhället.

”Vi vet att det är viktigt att synliggöra värdet av ett digitalt kulturarv och förstudien är en ingång för ett vidare arbete med just detta.” – Carl-Magnus Fahlcrantz, verksamhetsledare på Digisams sekretariat

Förstudien lyfter framförallt fram motiven till varför kulturarvet behöver digitaliseras och vilka möjligheter som uppstår med ett digitalt kulturarv, men även vilka utmaningar som finns.

– I arbetet med förstudien så blev det väldigt tydligt att digitalisering av kulturarvet hjälper oss att förstå sambandet mellan dåtid, samtid och framtid på ett helt nytt sätt, säger Maria Adenfelt, konsult på Governo som är en av författarna till rapporten.

DIGISAMS VERKSAMHET
Digisam är en plattform där 22 kulturarvsaktörer tillsammans arbetar för ett digitalt kulturarv.
Målet med Digisams arbete är att skapa gemensamma digitala lösningar som gör kulturarvet enklare och lättare att ta till sig. Arbetet för att nå dit sker genom samverkan. Genom att arbeta tillsammans kan de medverkande aktörerna dra nytta av varandras styrkor, dela erfarenheter samt finna skalfördelar och effektiva gemensamma processer. Digisam har funnits sedan 2011. Här kan du läsa mer om Digisam och förstudien.

FAKTA Rapporten är skriven av Governos konsulter Maria Adenfelt, Ida Larsson och Märit Edholm och är fri att använda. Här kan du läsa hela rapporten!