Ny rapport belyser hur upphandling kan stödja innovation

Ny rapport belyser hur upphandling kan stödja innovation

Governo har skrivit en rapport på uppdrag av Upphandlingsmyndigheten med syfte att ta få en uppdaterad bild av nuläget för innovationsupphandling i Sverige. Rapporten släpptes i förra veckan.

Rapporten ger förståelse och insikter om nuläget och vad som kan göras för att stärka förutsättningarna för bland annat samverkan kring behov och upphandling av nya lösningar. Utöver detta finns i rapporten en beskrivning av hur innovationsupphandling har uppstått och utvecklats, en samlad analys med extra fokus på samverkan samt Governos slutsatser och rekommendationer för fortsatt arbete på området.

– Rapporten ger oss ett bra underlag för vårt fortsatta arbete med innovationsupphandling. Den ger förståelse och insikter om nuläget. Och den visar på vad som kan göras för att stärka förutsättningarna för bland annat samverkan kring behov och upphandling av nya lösningar, säger Hans Fondelius, affärsutvecklare för offentliga affärer på Upphandlingsmyndigheten.

Det är Governos konsulter Anders Rånlund och Linda Broström som arbetat med rapporten.

Läs mer här på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

Här kan du läsa hela rapporten!