Linda Broström

Vända och vrida för det gemensammas bästa

Jag är en stolt byråkrat och har under många år arbetat med olika frågor på olika departement inom Regeringskansliet. Nu är jag glad över att fortsätta arbeta med offentlig sektor, men i rollen som konsult.

Jag motiveras särskilt av att arbeta nära mina kunder och att få röra mig mellan olika organisationer och områden. I fokus för projekten är hur vi på bästa sätt kan utveckla offentlig sektor så att den stöttar och tillvaratar alla kvinnors, mäns, flickors och pojkars förmågor och behov. Och hur kan vi göra det på ett sätt som är hållbart och i enlighet med målen Agenda 2030 – men samtidigt robust i tider av stora utmaningar som coronapandemin?

linda.brostrom@governo.se
070 779 18 08
Linkedin