Linda Broström

Vända och vrida för det gemensammas bästa

Jag har alltid haft ett brett samhällsintresse och att få arbeta med frågor som är viktiga för demokrati och samhällsutveckling är min främsta drivkraft. Det är också den som bidrar till ett starkt engagemang i de frågor som Governo arbetar i.

Jag är därför glad över att ha fått arbeta länge både inom det offentliga (framförallt på olika departement på Regeringskansliet) men även inom privat sektor, men med fortsatt fokus på hur det gemensamma kan utvecklas och förändras på bästa sätt. Samtidigt tycker jag att privat och offentlig sektor ofta har mycket att lära av varandra.

I min roll som managementkonsult tror jag att min främsta tillgång är att jag har en bred och djup förståelse för arbetet inom offentlig sektor och lätt att relatera och analysera olika organisationer och deras roller i förhållande till varandra. Frågor som återkommer rör ofta social hållbarhet ur olika aspekter, och särskilt jämställdhet, men även förändringsarbete med fokus på processledning. När jag får tillfälle arbetar jag gärna med grafisk facilitering i uppdragen. Jag motiveras särskilt av att arbeta nära mina kunder och att få röra mig mellan olika organisationer och områden.

linda.brostrom@governo.se
070 779 18 08
Linkedin