Linda Broström

Vända och vrida för det gemensammas bästa

Jag har alltid varit samhällsintresserad! Frågor som rör hur vi förvaltar våra gemensamma resurser i vårt demokratiska samhälle är helt centrala för mig. Hur kan vi på bästa sätt utveckla offentlig sektor så att den stöttar och tillvarata alla kvinnors och mäns, flickors och pojkars förmågor och behov? Det handlar om att vända och vrida på de sätt som våra offentliga organisationer arbetar – på alla nivåer i samhället –  för att använda de gemensamma resurserna på bästa sätt.

 

linda.brostrom@governo.se
070 779 18 08
Linkedin