Nära och resurseffektiv vård lyfts fram

Nära och resurseffektiv vård lyfts fram

Nära vård är inte bara en bättre vård – det är också en mer resurseffektiv vård enligt Sveriges Kommuner och Regioners Ekonomirapport för maj 2021.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, utkommer årligen med rapporter om kommunernas och regionernas ekonomi. Rapporterna är omfattande och grundligt gjorda och lyfter flera intressant områden utifrån en variation av aspekter. Vi på Governo har självklart läst igenom rapporten och vill gärna dela med oss av några reflektioner.

I den senaste ekonomirapporten lyfts bland annat nära vård som ett viktigt utvecklingsområde också för kommunernas och regionernas långsiktiga ekonomi.

Ett exempel som illustrerar detta tydligt är rapportens presentation av beräkningsexemplet för Närsjukvårdsteamen vid Södra Älvsborgs sjukhus. Exemplet har fått mycket uppmärksamhet och är utarbetat av vår medarbetare Dag Norén på uppdrag av SKR.

Läs hela rapporten här.

Läs mer om Governos uppdrag inom vård och omsorg här.

Läs mer om vår konsult Dag Norén här.