En dokumentstudie på uppdrag av Vinnova

Hinder för innovation och omställning i offentlig sektor

På uppdrag av Vinnova har Governo analyserat vilka hinder och utmaningar det finns för innovationsförmågan i offentlig sektor. Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation.
Bakgrund till uppdraget

För Sveriges långsiktiga tillväxt och välstånd är innovation en viktig fråga. Den demografiska utvecklingen är en viktig drivkraft inom offentlig sektor, men även faktorer som globalisering, digitalisering och miljö- och klimat bidrar till ett starkt förändringstryck.

För att få en samlad bild av utmaningar och möjligheter kopplade till att stärka innovationsförmågan i offentlig sektor fick Governo i uppdrag att – genom en dokumentstudie – samla erfarenheter och kunskap.

Hur stöttade vi Vinnova?

Governo sammanställde och analyserade ett antal rapporter för att identifiera hinder och utmaningar för innovationsförmågan i svensk offentlig sektor. Även mognadsgrad och kapacitet var aspekter som Governo tog hänsyn till i bearbetningen.

Studien visade bland annat på ett antal centrala förhållanden som har betydelse för innovationsförmågan. Det handlade både om förhållanden i den egna organisationen och om förhållanden som ligger utanför den egna organisationens kontroll. Governo pekade också på ett antal rekommendationer för Vinnovas fortsatta arbete.

Bland centrala interna förhållanden identifierades bland annat en gemensam vision- och målformulering och en öppen och tillåtande anda – men också att det finns en metodik för projektstyrning, och ett system för att fånga upp och prioritera idéer. Från ett externt perspektiv påverkar bland annat den offentliga sektorns regelverk och det generellt bristande kunskapsläget.

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet.
Kontakta gärna Karin Hovlin för mera information.