Kontinuitet och fasta kontakter i en nära vård

Kontinuitet och fasta kontakter i en nära vård

Governo har stöttat SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, i att sprida kunskap om de fasta kontakternas och kontinuitetens betydelse i den nära vården. Inspirationsskriften Kontinuitet och fasta kontakter i Nära vård – exempel på inspirerande arbetssätt finns nu publicerad på SKR:s hemsida.

Bild lånad från SKR:s inspirationsskrift Kontinuitet och fasta kontakter i Nära vård – exempel på inspirerande arbetssätt

I inspirationsskriften presenteras tio exempel från verksamheter som arbetar aktivt för att erbjuda fasta kontakter och kontinuitet. Presentationerna bygger på intervjuer med representanter från verksamheterna. Intervjuer har även, där det varit möjligt, gjorts med patienter eller närstående.

Ida Strandell, konsult på Governo.

”Forskningen visar att kontinuitet är betydelsefullt för att lyckas erbjuda vård av god kvalitet.”

– Forskningen visar att kontinuitet är betydelsefullt för att lyckas erbjuda vård av god kvalitet. I det här uppdraget har vi haft förmånen att samtala med medarbetare i verksamheter som tar detta på allvar och ser till att prioritera relationer och kontinuitet. Vi hoppas att exemplen i skriften kan inspirera och bidra till att fler gör denna prioritering, säger Ida Strandell, konsult på Governo, som stöttat SKR med framtagandet av skriften.

Här kan du läsa hela rapporten.

Vill du lära mer om kontinuitet och fasta kontakter? Läs då mer här på SKR:s hemsida.

Vill du veta mer om Governos erbjudande inom nära vård? Välkommen att kontakta vår konsult Ida Strandell.

Här kan du läsa mer om vår samhällspassion och kunskap kring området vård & omsorg.