Internationellt besök och kunskapsutbyte på Governo

Internationellt besök och kunskapsutbyte på Governo

För någon vecka sedan fick Governo besök av studenter från kursen Sustainable e-Government: Resilience, Innovation, Democracy (SeGRID) vid Linköpings universitet. Kursen riktar sig till tjänstemän, politiker och aktivister från Sverige, västra Balkan, EU:s östliga partnerskapsländer eller Baltikum.

Från Governo deltog våra konsulter Karin Hovlin och Olof Junesjö. Under sitt besök fick studenterna bland annat höra om läget inom det svenska digitaliserings- och innovationsområdet, om Stockholms stads Smart stad-program och regeringsuppdraget som syftade till att främja användningen av artificiell intelligens i svensk offentlig sektor.

– För oss på Governo var det verkligen en förmån att få träffa dessa kloka studenter som ställde oerhört skarpa och genomtänkta frågor till oss konsulter, säger Olof Junesjö.

Studiebesöket var del av en längre studieresa till Stockholm för studenterna där de bland annat också besökte Kungliga biblioteket och Regeringskansliet. Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap och ansvarig för utbildningen berättar vidare:

– Det övergripande målet med kursen är att deltagarna, som är unga professionella i offentlig förvaltning i sina länder, ska få kunskap om demokratisk offentlig förvaltning. Vi vill genom att visa på den svenska förvaltningsmodellen – och särskilt hanteringen av digitala transformationsprocesser- öppna för diskussioner och ömsesidigt lärande. Programmet syftar även till att bygga nätverk bland deltagarna både inom gruppen och med svenska aktörer, då det är viktigt att de får fler förebilder och kontakter för att kunna arbeta för demokratisk, transparent och rättssäker förvaltning i sina respektive länder, berättar Elin.

Och flera av de som besökte Governo var mycket nöjda:

– Givet kursens inriktning såg vi att Governo skulle passa perfekt! Studiebesöket var väldigt uppskattat av både deltagarna och oss från Linköpings universitet som var med säger Aneta Kulanovic, doktorand vid Linköpings universitet som var med och faciliterade besöket.

Även Ahmed Kaharevic, doktorand vid Linköpings universitet och en av arrangörerna av besöket håller med:

– Besöket blev mycket uppskattat av våra deltagare av flera anledningar. De konkreta projekt som presenterades av Governo väckte nya idéer och tankar bland studenterna. Och besöket gav våra deltagare en värdefull inblick i olika samarbetsformer mellan den privata och den offentliga sektorn. Det var också en tillåtande och engagerande miljö hos er på Governo som uppmuntrade våra deltagare att ställa frågor och delta i meningsfulla samtal med er!

Läs mer här om utbildningen SeGRID vid Linköpings universitet!