AI-uppdrag där Governo deltagit diskuteras i Sveriges Radio

Nationella AI-uppdraget i Sveriges Radio

Torsdag den 19 januari hade Sveriges Radios aktualitetsprogram ”Studio Ett” ett specialavsnitt om artificiell intelligens. I programmet beskrevs bland annat det Nationella AI-uppdraget. Det är ett regeringsuppdrag där Governo har varit delaktiga och stöttat genom vår konsult Olof Junesjö. Under programmet så fick även flera av Sveriges ledande experter på AI komma till tals och olika perspektiv på frågan belystes.

Bland annat fick arbetsmarknadens parter diskutera vilken påverkan tekniken kan komma att få på arbetstagarna och såväl utmaningar och farhågor som möjligheter och framgångsrika exempel lyftes fram. Mot slutet av programmet fick också representanter för tre politiska partier ge sin bild av hur Sverige ska leva upp till sin vision om att bli bäst i världen på att ta tillvara de möjligheter som AI-tekniken ger.

I programmet beskrevs alltså även det regeringsuppdrag som Governo genom Olof Junesjö varit djupt involverad i. Regeringsuppdraget, som kallas Nationella AI-uppdraget, syftar till att främja användningen av artificiell intelligens i svensk offentlig sektor.

Här på Sveriges radios hemsida kan du lyssna på inslaget!

Olof har varit involverad som övergripande samordnare av regeringsuppdraget, stöttat i framtagandet av en gemensam infrastruktur för AI samt arbetat med den AI-guide som också kommer att bli del av leveransen. Utöver det har också en förtroendemodell som ska vägleda personer i offentlig sektor kring hur man ska upprätthålla förtroendet för AI-stöttade tjänster samt en exempelsamling med lyckade AI-appliceringar i olika delar av offentlig sektor tagits fram.

Slutprodukterna från uppdraget kommer att presenteras på portalen offentligai.se som lanseras den 23 januari i samband med att uppdraget avslutas. Mer information kommer!

– Det som var roligt med att höra i programmet var att de på ett initierat och balanserat sätt gick igenom både de utmaningar och den potential som finns med användningen av artificiell intelligens, säger Olof Junesjö och fortsätter:

– Särskilt glädjande var att det verkade finnas en bred konsensus hos de politiska representanterna, bland annat digitaliseringsminister Erik Slottner, att detta är en fråga som måste prioriteras för att Sverige ska hänga med i den globala konkurrensen, avslutar Olof Junesjö.

Vill du veta mer hur vi på Governo kan stötta er verksamhet inom AI och digitalisering? Kontakta gärna vår konsult Olof Junesjö.

Här kan du också läsa mer om vår syn på och passion för AI och digitalisering.