Vinnova stöttar #vitecherupp

Vinnova stöttar #vitecherupp

AI-uppropet #vitecherupp som initierades av Governo får nu ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta kunna skapa kontakter mellan aktörer inom techsfären för att möjliggöra fler initiativ som kan stötta oss ur coronakrisen.

Vinnova ger stöd om 500 000 kr till Governo och initiativet #vitecherupp, som ska koppla ihop spetskompetens inom AI och digitalisering med behov hos olika samhällsaktörer för att få fram lösningar som stärker Sverige i krisen.

”Förmågan att snabbt koppla ihop olika aktörer i samhället spelar en viktig roll för att kunna ta vara på möjligheter i skuggan av krisen och hitta nya lösningar som bidrar till att ta oss ur den. Den förmågan till omställning behövs också på längre sikt för att möta andra stora samhällsutmaningar.” – Laurent Saunier, enhetschef på Vinnova.


Projektet ska möta kritiska behov hos olika samhällsaktörer, där AI och IT kan göra skillnad. Både den som har ett konkret behov av hjälp och den som vill bidra med kompetens kring AI och digitalisering kan kontakta Governo, som är ett konsultföretag med inriktning på utveckling av offentlig sektor, skriver Vinnova på sin hemsida.

Läs mer om Vinnovas stöd till AI-uppropet på myndighetens hemsida (länk här)!

Här kan du läsa mer om #vitecherupp och ansluta till uppropet!