AI som stöd i coronakrisen #vitecherupp

Vi vill bistå i krisen – #vitecherupp

(Observera att denna artikel är skriven under våren 2020 och innehållet speglar de händelser och den kunskap samhället hade då.)
Sverige befinner sig just nu i ett mycket utmanande läge utifrån det nya coronaviruset och spridningen av covid-19. För att kunna bidra till att hantera en allvarlig situation har några av världens största bolag som arbetar med frågor kring AI, analytics och IT tillsammans med Governo, IT&Telekom­företagen och ett antal forskare kommit överens om att genom ett gemensamt upprop försöka lösa några olika utmaningar som vi uppfattar som betydelsefulla.

HÄR HITTAR DU LISTAN PÅ ALLA SOM REDAN ÄR MED I UPPROPET #VITECHERUPP

– Syftet är att bidra till lösningar på ett antal kritiska utmaningar utifrån coronavirussjukdomen covid-19. Detta gör vi genom att initiera olika initiativ och sammanföra spetskompetens. På så sätt vill vi alla ge vårt bidrag i krishanteringen, säger Governos vd Caroline Andersson.

Varför har Governo tagit detta initiativ?
– Jag tror att vi alla känner med Sverige och resten av världen i det utmanande läge som vi nu befinner oss i. Några jobbar inom de sektorer som nu pressas hårt och andra i branscher som kanske kan bidra till att på olika sätt underlätta. I Sverige sitter vi på världsledande kompetens inom AI och IT – som skulle kunna bidra till lösningar på några av de tuffaste utmaningarna som nu måste lösas. Vi på Governo började diskutera detta i torsdags – och valde sedan att börja med att gå ut till de fem största AI-bolagen med en fråga om de skulle vilja vara med. Alla svarade omgående ja – och sedan dess har arbete pågått med att identifiera utmaningar och initiativ.

”Vi hoppas att detta upprop – som är ett av initiativen inom det som vi och IT&Telekom­företagen valt att kalla #vitecherupp – kan bli ett bidrag från en stark bransch i Sverige till de sektorer som just nu är under extrem press. Syftet är att uppmana AI- och IT-företag att fundera kring vad de skulle kunna göra i krisen – för att skapa mindre tryck i systemet och ge våra myndigheter möjligheten att fatta så bra beslut som möjligt.”

Vad hoppas ni att det ska leda till – på kort och på lång sikt?
– Vi hoppas att detta upprop – som är ett av initiativen inom det som vi och IT&Telekom­företagen valt att kalla #vitecherupp – kan bli ett bidrag från en stark bransch i Sverige till de sektorer som just nu är under extrem press. Syftet är att uppmana AI- och IT-företag att fundera kring vad de skulle kunna göra i krisen – för att skapa mindre tryck i systemet och ge våra myndigheter möjligheten att fatta så bra beslut som möjligt. I vissa fall kanske det enbart är händer in som behövs – men då är det också bra nog! På lång sikt hoppas vi att vi kan se tillbaka på detta som ett initiativ som frigjorde viktig innovationskraft i Sverige – och riktade den mot offentlig sektor i ett läge där det behövdes som allra mest.

På vilket sätt menar ni att just AI och analytics kan bidra att lösa de utmaningar som Sverige står inför?
– Det finns redan ett antal utmaningar – många av dem är sådant som nu är förstasidesnyheter. Det kan handla om nya sätt att bedriva smittspårning, möjligheter att styra om materialförsörjning, bättre triagering i sjukvården, säkra upp webbsidor och andra kanaler så att de är tillgängliga under tryck, arbete och undervisning på distans – ja, i stort sett alla de frågor som vi nu måste lösa. Genom att kunna nyttja AI-lösningar – och för den delen också klassiska IT-lösningar – kan vi bidra till att förkorta ledtider, öka kvaliteten i tjänster och få underlag för bättre beslut med mera.

Vad hoppas ni på för stöd från regeringen och aktuella myndigheter?
– Vi tror att mycket av detta kan göras av de aktörer som redan är med – flera initiativ är redan klara och kommuniceras, där företagen också valt att ge bort tjänster och lösningar under viss tid. Det vi kan behöva är kontaktpersoner på myndigheter som exempelvis kan bistå med data – här pågår nu dialoger kring detta. Viktigt att säga är att vi absolut inte vill störa de personer som jobbar mest intensivt i krishanteringen – detta är tänkt att underlätta. Det kan också vara så att vissa av lösningarna behöver viss grundfinansiering, exempelvis för att kunna ersätta den tid som dataanalytiker och andra behöver lägga ner.

Vill du också stötta i krisen och ansluta till #vitecherupp? Hör gärna av dig till oss på Governo för stöd och vägledning på vitecherupp@governo.se

Kan fler företag ansluta sig till initiativet? Hur går man då tillväga?
– Själva syftet med uppropet är att ansluta sig – vi hoppas nu att många vill vara med och bidra! Tanken är att varje organisation själv projektleder sitt initiativ – vid behov av stöd och bollning går det bra att kontakta oss på vitecherupp@governo.se. Governos roll kommer vara att bidra med kontaktskapandet och visst utredningsstöd – IT&Telekom­företagen bidrar med stöd kring kommunikationen av de olika initiativen. Vi hoppas nu att så många som möjligt vill göra en insats för Sverige – så vi tillsammans ”techer upp”.

FAKTA OM SAMHÄLLSBEREDSKAPEN FÖR HANTERINGEN AV CORONA OCH COVID-19. Det finns inte en myndighet som ensamt bär ansvaret för Sveriges hantering av coronavirussjukdomen covid-19, utan det är många inblandade som har hand om olika delar. Tillsammans utgör detta Sveriges beredskap. Regeringskansliet (genom Utrikesdepartementet och Socialdepartementet), Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB är de myndigheter som i störst utsträckning arbetar med det nya coronaviruset. Kortfattat kan man säga att Folkhälsomyndigheten har huvudansvar för frågor som rör smittspridning och smittskydd, Utrikesdepartementet för reseavrådan och assisterade hemresor och Socialstyrelsen för det sammantagna vårdplatsläget. Därutöver har regionerna ansvar för att skala upp och möta smittan genom de lokala vårdcentralerna samt respektive regions smittskyddsläkare.
Källa: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

LÄNKAR TILL ANDRA MYNDIGHETERS INFORMATION OM CORONAVIRUSET

Händelsesida om coronaviruset på krisinformation.se

Frågor och svar om coronaviruset på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset