Välkommen till Governo, Maria!

Med stadsutveckling och kommunikation i fokus

Vi har fått flera nya, klart lysande stjärnor – som stärker upp vår kompetens och gör vårt erbjudande ännu skarpare – på vår Governo-himmel. En av dessa är Maria Sturegård, som kommer närmast från bygg- och fastighetssektorn.

Hej och välkommen till oss! Vilken är din roll på Governo?
– Hej och tack så mycket! Mitt namn är Maria Sturegård och jag jobbar som managementkonsult här på Governo med stort intresse för stadsutveckling, digitalisering samt innovation och verksamhetsutveckling.

Vad går du igång på – vilken är din samhällspassion? Berätta!
– Innan jag började på Governo jobbade jag inom bygg- och fastighetssektorn vilket har gjort att mitt intresse för stadsutveckling i stort samt hur det påverkar samhället som helhet verkligen fångat mitt intresse. Något som jag brinner extra mycket för är mötet med människor och kommunikation samt dialog vilket driver mig det lilla extra i allt jag tar mig an.

Maria Sturegård, managementkonsult, Governo.

Vårt samhälle står inför ett stort antal utmaningar men även en enorm mängd möjligheter. Både sett till utformningen av framtidens städer, den demografiska utvecklingen men även frågor inom digitalisering – alla är de komplexa frågor som går in i varandra. Det är även den kombinationen som jag tycker är extra intressant där jag hoppas i min roll på Governo kunna bistå våra kunder med hjälp av en tät samt bra kundkontakt och dialog. Genom innovation är min förhoppning att tillsammans växa med våra kunder och de projekt vi tar oss an samt gemensamt utvecklas till det bättre. Detta för att kunna möta såväl de möjligheter eller utmaningar som väntar.

Till sist, vad var det som gjorde att du föll för Governo?
– Jag fick upp ett öga för Governo med tanke på den fantastiska erfarenhet och kunskap som finns inom företaget. Det som mötte mig var även den team-känsla som finns men också det personliga bemötandet gentemot varandra och för kund. Slutligen tycker jag att företaget har en tight dialog internt såväl som externt i allt vi gör och är något som driver mig det lilla extra. Helt enkelt en härlig känsla som genomsyrar företaget som helhet vilket inspirerar och motiverar mig!

Här kan du läsa mer om Maria!