Förändringsarbete - en nödvändighet i pandemins kölvatten

Röster om innovation i tidningen SIS Perspektiv

Governos partner Karin Hovlin delar med sig av tankar kring innovationens betydelse för landets kommuner i kölvattnet av pandemin, i senaste numret av tidningen Perspektiv som ges ut av SIS, Svenska institutet för standarder.

– Ekvationen går inte ihop, det räcker inte för kommunerna att effektivisera
och förbättra det de redan gör; de behöver tänka helt nytt och hitta helt nya lösningar, säger Karin Hovlin.

Sveriges 290 kommuner har aldrig haft ett större förändringstryck – och det började redan innan pandemin slog till med full kraft. Nu gäller det att växla upp på alla områden för att hänga med – och i artikeln nämns flera lyckade innovativa grepp.

Ur tidningen SIS Perspektiv #3 2020

På Governo har Karin Hovlin särskilt fokus på innovationsfrågor och i tidningen delar hon även med sig av fem kännetecken som kan visa på ett lyckat förändringsarbete:

1. Att alla berörda är med på tåget och känner till mål och riktning
2. Att man ställer sig i de berördas skor och förstår deras behov för att kunna skapa verkligt värde för dem.
3. Testa prova-ompröva: Förändring behöver vara en lärandeprocess som förändras under resans gång.
4. Att ledarskapet förmår att entusiasmera och engagera.
5. Att man har en kultur där man är öppen för förändring och bejakar kreativitet och inte hamnar i uppfattningar som ”men så här har vi alltid gjort”.

Är du intresserad av ett exemplar av tidningen, kontakta Helene Jansdotter Lindholm på SIS.

OM SIS
SIS
är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder.