Regionalt samarbete nyckeln till framgång inom AI

Regionalt samarbete nyckeln till framgång inom AI

I förra veckan presenterade Governo och AI Impact Lab sin kartläggning av potentiella AI-projekt inom hälso- och sjukvården under AI Innovation of Swedens Partner Week som arrangerades av Region Västra Götaland och AI Innovation of Sweden.

Måndag den 11 maj höll Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet, Mikael Jorstig, utvecklingsledare för Innovationer och entreprenörskap vid Region Örebro län, och Olof Junesjö från Governo en presentation under AI Innovation of Swedens Partner Week.

Ämnet var AI inom hälso- och sjukvården och den rapport som Governo tagit fram på uppdrag av AI Impact Lab och Region Örebro län. I sin presentation slog Amy, Mikael och Olof fast att AI har en enorm potential inom hälso- och sjukvårdssektorn, men att det krävs både mod och ett strategiskt tänkande för att lyckas. Som ett första steg kommer AI Impact Lab att gå vidare med två pilotprojekt.

– Vi tror att det här är ett arbetssätt som fler regioner skulle kunna inspireras av säger Olof Junesjö, konsult på Governo och ansvarig projektledare för rapporten.

Vill du veta mer om rapporten eller projektet – kontakta gärna Olof Junesjö, 073-691 99 46 olof.junesjo@governo.se