Regeringskansliet väljer Governo för utredningstjänster

Regeringskansliet väljer Governo för utredningstjänster

Regeringskansliet har valt Governo som leverantör av utredningstjänster. Ramavtalet gäller både samhällsvetenskapliga & ekonomiska konsulttjänster och naturvetenskapliga & tekniska konsulttjänster.

Inom ramen för detta avtal har Regeringskansliet behov av konsulter med expertkompetens, sakkunskap och erfarenhet som kan stötta i olika typer av utredningar.

Vi är mycket glada över att, i hård konkurrens, blivit utvalda att bistå Regeringskansliet med utredningskompetens, säger Karin Hovlin, partner på Governo. Vi ser fram mot att bidra med vår samlade expertis och erfarenhet i analyser och utredningar och på så sätt bidra till utveckling av policy och lagstiftning. 

Ramavtalet gäller i upp till fyra år.

Här kan du se alla våra övriga ramavtal.