Nytt ramavtal i staten träder i kraft

Nytt ramavtal i staten träder i kraft

Vid månadsskiftet till juli träder Governos nya ramavtal för managementtjänster i staten i kraft. Ramavtalet gäller hela den statliga sektorn och omfattar tjänster inom utredning, ledning och verksamhetsstyrning.

Det kan handla om att utveckla styrning – där inte minst tillitsbaserad styrning och ledning är ett viktigt område – eller att utveckla digitaliseringen i verksamheterna.

– Vi på Governo ser fram mot att under de kommande åren stötta statliga myndigheter och bidra med vår expertis och erfarenheter för att ge handlingskraft till statliga myndigheter i utveckling, säger Karin Hovlin, partner på Governo. Vi ser fram mot spännande samarbeten!

Kontakta Karin Hovlin om du är intresserade av att veta mer om detta ramavtal och vad Governo kan erbjuda.       

Här kan du läsa om mer om detta ramavtal!

Här kan du se alla våra ramavtal!