Från ord till handling i arbetet med Agenda 2030

Nytt avsnitt av Governos podcast – vi gästas av Gabriel Wikström

I vårens andra avsnitt av Samhällspassion intervjuar vi Gabriel Wikström, Sveriges nationella samordnare för Agenda 2030. Samordnarens uppdrag är i stora drag att stötta de olika aktörernas arbete med Agenda 2030 genom att främja och stärka samverkan.

I avsnittet delar Gabriel med sig av sina tankar om vad som krävs för att gå från ord till handling i arbetet med Agenda 2030. Vi pratar bland annat om hur vi behöver tänka kring hur vi behöver tänka kring uppföljning av de globala målen ur ett helhetsperspektiv, vilka områden som Sverige behöver jobba mer med framöver och hur man egentligen får till den samverkan som är så viktigt i arbetet med Agenda 2030.

– Vi diskuterar även arbetet med Agenda 2030 i ljuset av coronapandemins efterdyningar. Kommer arbetet med de globala målen stanna av till följd av krisen? Eller kan det vara ett verktyg ut ur den? Berättar Arvid Segerström, konsult på Governo och den som intervjuat Gabriel i avsnittet.

På grund av rådande omständigheter genomförs intervjun via telefon. Vi hoppas att ni kan ha överseende med hur ljudkvalitén påverkas av detta i avsnittet.

Lyssna nedan via Soundcloud – eller där poddar finns!