Nyfiken på en utbildning inom AI för ledare?

Följ med bakom kulisserna på AI-utbildningen!

Med AI-utbildningen vill vi på Governo bidra till att stärka svensk välfärd genom att öka kunskapen om möjligheterna att använda AI för att uppnå olika mål. Det kan vara allt från att förkorta vårdköer till att hjälpa elever som behöver komma ifatt eller att planera för en mänskligare stadsmiljö eller att skapa en bättre arbetsmiljö. 

Vill du följa med bakom kulisserna på en av AI-utbildningens dagar? Läs om vår utbildningsdag med Norrtälje kommun!

– Vi på Governo tror att nyckeln till framgång är just ledarens kompetens, hen behöver inte kunna allt, men tillräckligt mycket. Vi tror också att det bästa sättet att lära sig är genom att göra det tillsammans, genom att varva teoretiska moment med praktisk tillämpning och att göra det i ett lättsamt format, säger Malin Lindström, konsult på Governo och projektledare för utbildningen.

En skräddarsydd utbildningsdag med fokus på AI

I slutet på januari höll vi på Governo en skräddarsydd AI-utbildning för en grupp deltagare från Norrtälje kommun. Alla deltog digitalt och själva seminariet sändes från Governos lokaler på Södermalm.

”En spännande och lärorik dag som är viktig för att hänga med i utvecklingen!”

Johanna Zetterström, tf enhetschef Familjerätten, Socialkontoret, Norrtälje kommun
Marika Wasserman och Maria Sturegård från Governo.

Deltagare: 15 stycken deltagare från Socialkontoret, Norrtälje kommun.

Medverkande från Governo: Vi som höll i och modererade dagen som helhet var Maria Sturegård och Marika Wasserman.

Dagen inleddes med en fördjupning inom området Data samt Etik och Juridik och där fick deltagarna också i mindre grupper fundera och resonera kring vilken data som finns i deras organisation som kan skapa värde samt vilka etiska och juridiska utmaningar som behöver övervinnas för att kunna nyttja potentialen med AI.

Förutom själva workshopdagen består utbildningen av digitala självstudier som ger en introduktion till artificiell intelligens.

Efter lunch var det dags för deltagarna att lyssna in på möjligheterna om AI där Göran Lindsjö, internationell AI-expert och konsult på Governo, höll en inspirationsföreläsning inom området.

Göran Lindsjö, Governo.

”AI är inte i första hand en teknologi utan en transformerande kraft, därför behöver ledare få kunskap om möjligheter och konsekvenser.”

Göran Lindsjö, AI-expert och konsult på Governo

– AI är inte i första hand en teknologi utan en transformerande kraft, därför behöver ledare få kunskap om möjligheter och konsekvenser. Jag har förmånen att med skräddarsytt material utbilda många företagsledningar som då fokuserar på sina knäckfrågor och förbättrar kundrelationer, arbetsmiljö, kostnadseffektivitet och mycket annat. På motsvarande sätt finns en fantastisk potential inom offentliga organisationer att med hjälp av AI förbättra många centrala aspekter på verksamheten. En extra hävstångseffekt uppstår när man gör det med ledare från en och samma organisation som alltid identifierar väsentliga möjligheter, säger Göran Lindsjö.

UPPLÄGG OCH HÅLLPUNKTER UNDER DAGEN

Utbildningsdagen var uppdelad i fyra pass och är en fördjupning och fortsättning till de digitala avsnitt som deltagarna genomfört innan detta tillfälle.

Under dagen fick deltagarna möjlighet att arbeta i grupper för att diskutera och reflektera över möjligheter och utmaningar i sin organisation.

Utifrån dessa tankar och reflektioner fick deltagarna sedan konkretisera och strukturera upp vad som är deras nästa steg.

Vi hoppas dagen gav inspiration men också praktisk tillämpning och att deltagarna nu har en ökad kunskap inom AI men också metoder och verktyg för att kunna arbeta vidare.

Vill du veta mer? Varmt välkommen att kontakta oss på aiforledare@governo.se