Nyfiken konsult med passion för både digitalisering och ishallshäng

Välkommen Maria!

Vi på Governo växer! Vi har därför glädjen att välkomna Maria Ericsson till Governo! Maria har 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling och digitalisering inom offentlig och ideell sektor och har senaste åren innan Governo bland annat verkat som konsult i eget bolag.

Hej Maria och välkommen till oss! Vilken är din roll på Governo?

– Jag kommer att arbeta som konsult med fokus på organisationsutveckling, förändringsledning och digitalisering.

Vad går du igång på – vilken är din samhällspassion? Berätta!

– Jag har alltid varit samhällsintresserad och särskilt intresserad av svensk förvaltningspolitik. Har alltid varit fascinerad av att följa hur politiska intentioner tar sig uttryck i praktiken och vilka trender som styr hur vi organiserar oss över tid. Kom tidigt att arbeta med implementering av lagändringar på en av våra stora myndigheter och det ledde mig in på it-utveckling och digitalisering. I takt med tiden har det sedan blivit tydligt hur starkt den tekniska utvecklingen kopplar samman med samhällsfrågor. Är det något som transformerar oss i grunden så är det just sådana utvecklingssprång som vi är inne i just nu.

– Den digitala transformationen tycker jag är intressant både i det nära perspektivet; att hjälpa organisationer att omsätta de möjligheter som uppstår, och i det större perspektivet; att fundera kring hur vårt samhälle förändras i grunden och vad det innebär för våra organisationers långsiktiga relevans.

Vill du berätta något personligt om dig själv? Vem är Maria förutom konsult på Governo?

– Min familj och mina vänner tycker nog att jag är glad och lite frågvis. Eller nyfiken kanske är rättare sagt. Jag tycker det är kul att ta reda på hur saker och ting förhåller sig.
– På fritiden är jag med familjen och det innebär en hel del häng i ishall och allt man kan tänkas göra där. Ena sonen och mannen har ett djupt engagemang inom hockeyn som drar med sig hela familjen. Det är kul. Utöver det så blir det skidor nån gång om året och på sommaren åker vi till Spanien där mina svärföräldrar har ett boende.

Till sist, vad var det som gjorde att du föll för Governo?

– Jag har följt Governo under många år och tycker att de lyckas bra med ambitionen att vara tankeledande i offentlig sektor. Det lockar mig. Här finns massor av kompetens och erfarenhet och jag gillar attityden att dela med sig. Det är så vi tar oss framåt. Det är något av det bästa med offentlig sektor i stort – viljan att generöst och öppet dela med sig – och känner mig stolt att få företräda ett konsultbolag med samma ambition.

– Sen tycker jag Governo har rätt fokus framåt med satsningar på att stötta organisationer att bli mer datadrivna. Det är en fråga som jag velat se mer av i många år och som nu verkat få ett genombrott. Det är glädjande och något som jag ser fram emot att bidra in i tillsammans med mina nya kollegor. 

Läs mer om Maria Ericsson här!