Ny strategisk plan för samverkan inom Rättsväsendets digitalisering

Ny strategisk plan för samverkan inom Rättsväsendets digitalisering

Governo har under nästan ett och ett halvt år arbetat tillsammans med Rättsväsendets digitalisering – en myndighetssamverkan. Samverkan består av elva myn­dig­he­ter inom rättsväsendet och dess fokus ligger huvudsakligen på informationsförsörjning inom brott­måls­pro­ces­sen. Samverkansarbetet kallades tidigare Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF).

Go­ver­nos arbete har bestått i att agera projekt­le­da­re för pro­ces­sen att ta fram en stra­te­gisk plan för sam­ver­kan som ska gälla mellan 2023–2027.

Planen tyd­lig­gör myn­dig­he­ter­nas ge­men­sam­ma in­ten­tio­ner och am­bi­tions­ni­vå­er för sam­ver­kan och utgör den strategiska vägledningen för samverkan under perioden.Den strategiska planen har nu skickats till regeringen och beslutats och därmed avslutades också Governos stöd till Rättsväsendets digitalisering för tillfället.

Är du nyfiken att höra mer om den strategiska planen eller arbetet med Rättsväsendets digitalisering, kontakta gärna Olof Junesjö, projektledare från Governos sida.

Här kan du läsa mer om arbetet med Rättsväsendets digitalisering och ladda ner hela den strategiska planen om du är nyfiken!