Framtidens hälso- och sjukvård diskuteras i regeringens och SKR:s videopodcast

Niklas i intervju om framtidens nära vård

Vår kollega Niklas Eklöf intervjuas i regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners videopodcast – 2025-podden. Niklas berättar om framtidens hälso- och sjukvård, om digitaliseringens möjligheter och vikten av att arbeta tillsammans.

I intervjun diskuteras kopplingen mellan e-hälsa och den stora omställningen av hälso- och sjukvårdssystemet till en god och nära vård och Niklas samhällspassion – att bidra till ett hälso- och sjukvårdssystem som är begripligt.

Niklas Eklöf, konsult på Governo.

Se intervjun med Niklas Eklöf här!

2025-Podden är ett verktyg för att uppnå Vision e-hälsa 2025, att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter år 2025.

Här kan du läsa mer om Niklas bakgrund och hans roll på Governo.