Inspelning från paneldiskussion kring framtidens ledarskap

Morgondagens ledarskapsmodell diskuteras

Vid konferensen Offentlig Chef i Lund 6-7 april fördes en paneldiskussion kring morgondagens ledarskapsmodell, där vår konsult Jeanette Ruzicka-Nilsson, deltog. Nu finns inspelningen från diskussionen att se och lyssna till!

Några av de teman som diskuterades var pandemins och andra omvärldsfaktorer påverkan på ledarskapet i termer av kortare planerings- och uppföljningscykler, ökad grad av involvering och delaktighet samt förmågan att skapa förutsättningar för förändring och innovation.

En av knäckfrågorna framåt är balansen mellan ledning och styrning för att skapa en grogrund för utveckling och innovation där medarbetare ges utrymme att pröva och testa nya idéer.” Jeanette Ruzicka-Nilsson, konsult på Governo.

Här kan du se och lyssna till hela paneldiskussionen!