Utveckla förmågan att leda för innovation!

Mer systematik – mer innovation?

Den 4 oktober arrangerar Governo, tillsammans med Vinnova och RISE, ett seminarium som tar upp lärdomar från kommuners pågående arbete med innovationsprojekt, och metodik som kan användas som stöd för att utveckla förmågan att leda för innovation.

Hur kan offentlig sektor jobba mer systematiskt för att bli bättre på att leda för innovation? Och vilka utmaningar finns för att lyckas i detta arbete? Inom Vinnova har ett antal program startats för att testa ett behovsdrivet innovationsledningsstöd i olika typer av innovationsprojekt. Inom en av piloterna, i programmet Idéslussar i kommuner, finansierar Vinnova ett innovationsledningsstöd som drivs av Governo, RISE och Wexxa.

Målsättningen är att genom ett systematiskt arbetssätt stärka den strategiska, taktiska och operativa förmågan att leda och organisera för innovation på alla nivåer (från högsta ledning till medarbetare) i kommuner. Karin Hovlin och Jon Jakobsson från Governo och Anna Mattsson från RISE berättar om resultat hittills och vi diskuterar metodik som kan användas som stöd för att utveckla innovationsledningsförmågan.

På seminariet deltar också projektledarna Christine Oljelund, Angelica Hafström och Cathrin Andersson som delar med sig av konkreta lärdomar från idéslussar i tre kommuner: Stockholm, Uddevalla/Fyrbodal och Örebro.

Seminariet vänder sig till ledare och medarbetare i offentlig sektor, näringsliv, akademi och till andra som är intresserade.
Välkommen att delta!

Datum och tid: 4 oktober 09:00–10:30
Plats: Vinnova (Mäster Samuelsgatan 56, lokalen Nobel), Stockholm
För att anmäla dig, skicka ett mail till jon.jakobsson@governo.se.

Kan du inte ta dig till seminariet fysiskt så finns möjlighet att följa seminariet live via en webbsändning!
Ta mig till webbsändningen!