Vinnova

Potentialen för artificiell intelligens i offentlig sektor

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation.
Bakgrund till uppdraget

I december 2017 fick Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera hur väl artificiell intelligens (AI) kommer till användning i Sverige. Uppdraget innebar bland annat att kartlägga och analysera potentialen för AI i industrin, näringslivet och offentlig verksamhet. Vinnova skulle också beskriva hur Sverige låg till inom AI-området, dels i jämförelse med andra länder men också vad det gäller tillgång och försörjning av kompetens.

Hur stöttade vi Vinnova?

Governo fick i uppdrag att stötta Vinnova med att ta fram en rapport avseende den delen av uppdraget som handlade om AI i offentlig sektor. Uppdraget bestod bland annat i att kartlägga nuläget i offentlig sektor avseende AI, vilket gjordes genom djupintervjuer och en enkät som skickades ut till samtliga myndigheter, kommuner och landsting/regioner i landet. Governo bistod även med en omvärldskartläggning samt med en analys av Sveriges potential att tillämpa AI inom offentlig sektor.

Här kan du ladda ner (pdf) och läsa rapporten i sin helhet.
För mer information kontakta gärna Caroline Andersson.