Digisam

Digitaliserat kulturarv – för demokrati och positiv samhällsutveckling

Digisam är en plattform där 22 nationella kulturarvsaktörer (såväl museer, arkiv som bibliotek) tillsammans arbetar för ett digitalt kulturarv. Kulturarv omfattar alla materiella och immateriella uttryck av mänsklig aktivitet genom tiderna. Målet med Digisams arbete är att skapa gemensamma lösningar för att alla ska få tillgång till ett digitaliserat och användbart kulturarv. 

Vilken var bakgrunden till uppdraget?

Under hösten 2019 framkom en önskan om att genomföra en förstudie i syfte att visa på värdet av ett digitalt kulturarv. Det innebar dels att visa på motiven till att digitalisera kulturarvet, dels de möjligheter som ett digitaliserat kulturarv innebär för samhället.

Hur stöttade vi Digisam?

Governo genomförde dokumentstudier samt intervjuer med ett antal nyckelpersoner vid olika kulturarvsinstitutioner. Förstudien gav en överblick över varför ett digitalt kulturarv behövs och vad det innebär för samhället. Förstudien synliggjorde även motiven till varför kulturarvet behöver digitaliseras och vilka möjligheter som uppstår med ett digitalt kulturarv, men även vilka utmaningar som finns.

”Grundläggande motiv till varför kulturarvet behöver digitaliseras handlar om demokrati, ökad tillgänglighet till vårt kulturarv och jämlikhet. Vi har alla rätt att ta del av vårt kulturarv, det vill säga det kulturarv som lär om vår historia och som formar vår samtid. Vidare handlar det om att rädda samhällsviktig information som annars riskerar att förloras för alltid i och med att tekniken som krävs för att ta del av informationen fasas ut, exempelvis möjligheten att ta del av VHS-band där även magnetismen på banden avtar.”

 

Ur förstudien ”Digitaliserat kulturarv – för demokrati och positiv samhällsutveckling”

Ett digitaliserat kulturarv innebär möjligheter för såväl näringsliv och entreprenörskap som välfärden och forskning och innovation.

Förstudien låg även till grund för en debattartikel som publicerades i Dagens Nyheter tidigare i år. Här på Digisams hemsida kan ni läsa en sammanfattning som återger huvuddragen i debattartikeln.

Förstudien kan ni läsa här!
Kontakta gärna Ida Larsson för mer information.