Studiebesök och utbyte av tankar

Konsultbolag från nederländerna på studiebesök

Vi på Governo fick under torsdagen äran att ta emot ett besök av ett gäng glada och nyfikna konsulter från konsultbolaget PBLQ i Nederländerna, ett bolag motsvarande vårt eget i storlek och inriktning. Vi hade en trevlig kväll med presentationer av varandras uppdrag och stimulerande efterföljande diskussion. Kvällen avrundades med en afterwork med mer utbyte och reflektion!

Vi på Governo har en stark passion för samhällsutveckling och även kunskapsdelning – för vi tror på att genom att vara generösa med vår kunskap så skapas de bästa förutsättningar för ett bättre samhälle. Därför kände vi oss extra stolta att vi som bolag fick ta emot ett ”syster”-bolag från nederländarna på studiebesök – för att just få praktisera vår tro på att dela kunskap och erfarenheter över gränserna!

Bilder från torsdagskvällens studiebesök.

– Vi blev väldigt glada när det nederländska konsultbolaget PBLQ hörde av sig och ville komma på studiebesök hos oss på Governo. Det var inspirerande att bli varse om skillnader men också likheter i att arbeta som managementkonsulter gentemot den svenska respektive nederländska offentliga sektorn, säger Olof Junesjö, partner och konsult på Governo.

Konsulter från Governo och nederländska PBLQ samlade.

I diskussionerna lyftes både likheter och skillnader i hur offentlig sektor arbetar i våra respektive länder samt kring vilka utmaningar som våra samhällen står inför.

– Vi diskuterade bland annat utmaningarna med att verkligen innovera verksamheten, vikten av att säkerställa att det etiska och moraliska perspektivet upprätthålls i implementeringen av tjänster baserade på artificiell intelligens och nyttan av ett tydligt ledarskap i digitaliseringspolitiken, säger Olof Junesjö.