Governo analyserar konstmarknaden

Konstmarknaden under lupp

Fredagen den 7 februari lanseras rapporten ”Konstbranschen i siffror 2019”, författad av Governos konsult Maria Adenfelt på uppdrag av Konstnärernas Riksorganisation. Rapporten presenteras under ett seminarium på konventet Folk och Kultur i Eskilstuna.

Rapporten visar på nuläget och aktuella trender för försäljning och inköp av konst.
– Intressanta resultat som framkommer är att konstbranschens internationalisering håller i sig. Digitaliseringens möjligheter syns även för försäljning av konst genom den starka tillväxten av digitala plattformar, säger Maria Adenfelt.

TID OCH PLATS Fredag 7/2 kl 10.00-11.00, Ångvälten, Hotell Bolinder Munktell, Eskilstuna.

Här kan du läsa hela programmet!

FAKTA OM FOLK OCH KULTUR Folk och Kultur är ett kulturpolitiskt konvent.  Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland och flera hundra externa arrangörer och utställare. Folk och Kultur äger sedan starten 2018 rum årligen i Munktellstaden i Eskilstuna