Förståelse för kunden – en viktig framgångsfaktor

Ida ville kombinera forskning med affärer

Governo växer så det knakar! Nu har vi fått äran att välkomna Ida Larsson till oss! Ida har nyligen disputerat inom företagsekonomi vid Uppsala universitet med avhandlingen Att översätta Lean till praktik i hälso- och sjukvården.

Hej Ida och välkommen till oss! Vilken är din roll på Governo?
– Jag är managementkonsult och ser fram emot att arbeta med frågor som berör förbättring och utveckling inom offentlig sektor.

Vad går du igång på – vilken är din samhällspassion? Berätta!
– Jag har länge varit nyfiken på frågor som berör förändring och verksamhetsutveckling och är särskilt intresserad av utmaningar inom hälso- och sjukvården samt frågor kring digitalisering och AI. Verksamheter inom offentlig sektor har generellt en viktig roll i samhället och påverkar många människors vardag vilket gör dem till betydelsefulla aktörer.

Oavsett om uppdraget berör en enskild individ, en avdelning eller större organisation så är förståelse för den specifika kunden en viktig framgångsfaktor.

– En röd tråd som går genom mina tidigare erfarenheter och uppdrag, från såväl rekryterings-/coachingssammanhang som forskningsprojekt, är möten med människor. Oavsett om uppdraget berör en enskild individ, en avdelning eller större organisation så är förståelse för den specifika kunden en viktig framgångsfaktor. Denna insikt har förstärkt min nyfikenhet på andra människor och verksamheter vilket många gånger har bidragit till spännande samtal.

Jag har arbetat inom ett flertal forskningsprojekt och ser ett stort värde i att kombinera forskning och affärer.

Spännande! Du har tidigare berättat att du gillar kombinationen forskning och affärsanalys – utveckla gärna!
– Jag har arbetat inom ett flertal forskningsprojekt och ser ett stort värde i att kombinera forskning och affärer. Men det menar jag att försöka tillämpa teorier och analysmodeller i konkreta och verksamhetsnära uppdrag. Jag tror att denna kombination kan generera spännande analyser och effekter.

Din avhandling; Att översätta Lean till praktik i hälso- och sjukvården finns naturligtvis att läsa – vi länkar i slutet av artikeln. Och förresten stort grattis till disputationen! Kan du dela med dig av några reflektioner runt din forskning?
– Tack! Jag disputerade i början av september och ser nu fram emot att ta mig an uppdrag och att bidra till utveckling inom offentlig sektor. Det är med både glädje och sorg jag lämnar livet som doktorand, men jag hoppas kunna tillämpa och bidra med erfarenheter som är värdefulla i rollen som konsult. Förståelse för den mottagande kontexten vid översättning av managementidéer har blivit tydlig. Verksamhet och idé måste också många gånger anpassas till varandra i det specifika uppdraget.

Till sist, vad var det som gjorde att du föll för Governo?
– Jag läste om Governo och föll för deras intressanta uppdrag och spännande profil. Jag fick bilden av ett företag i framkant med många engagerade medarbetare, en bild som nu har bekräftats.

Läs mer om Ida här!

Läs Idas avhandling: Att översätta Lean till praktik i hälso- och sjukvården