Nytt avsnitt av Governos podcast!

Hur möter vi välfärdens kompetensutmaning?

I årets första avsnitt av Samhällspassion gästas vi av Jeanette Hedberg, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR och Johanna Stålö, konsult på Governo, för att diskutera temat kompetensförsörjning.

Att hitta rätt kompetens är den största utmaningen kommuner och regioner står inför. Trenden är tydlig där antalet personer i behov av välvärdens tjänster ökar samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder inte ökar i lika hög utsträckning. Färre personer ska tillhandahålla välfärd för fler helt enkelt.

I avsnittet diskuterar Jeanette och Johanna bakgrunden till de utmaningar som välfärden står inför idag och hur de ser på framtiden. Samtalet leds av David Blomgren, konsult på Governo.

FAKTA OM VÅR GÄST
Jeanette Hedberg arbetar sedan 2021 som förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Hon är jurist och har arbetat som förhandlare på SKR sedan 2007. 

Välkommen att lyssna på avsnittet här!