Hur kan AI stärka vården?

Hur kan AI stärka vården?

Välfärden står inför stora utmaningar i framtiden – andelen äldre ökar samtidigt som de yrkesarbetande blir färre. En förutsättning för att kunna ha samma välfärd som idag är att offentlig sektor arbetar smartare och där kan artificiell intelligens potential bidra till delar av lösningen. Governo har på uppdrag av AI Impact lab – ett samarbete mellan Örebro universitet och Region Örebro – undersökt på vilket sätt tekniken skulle kunna användas inom vårdområdet.

Projektet syftade till att undersöka förutsättningarna för att arbeta med AI i Region Örebro, att analysera hur framstående vårdgivare i omvärlden arbetat med AI och att identifiera konkreta vårdpiloter som regionen kan arbeta vidare med.

”Vi tror att offentlig sektor måste testa ny teknik för att lära sig. Vi är väldigt glada och stolta att få ha bidragit till att identifiera ett antal riktigt bra möjliga appliceringar av AI-tekniken i Region Örebro och tror att det här är ett arbetssätt som många andra regioner skulle kunna lära sig av.” – Olof Junesjö, konsult på Governo


De två piloter som Region Örebro valt att gå vidare med är ett projekt som syftar till att med hjälp av AI identifiera polyper vid tarmundersökningar och ett annat projekt som syftar till att förenkla administrationen i sjukvården genom automatisk kodning av diagnoser.

Läs mer om utredningen här på Örebro Universitets hemsida!

Här kan du läsa rapporten i sin helhet!