Nytt ramavtal för managementtjänster i staten

Governo vinner ramavtal för managementtjänster i staten

Governo har vunnit Kammarkollegiets upphandling av managementtjänster Utredning, ledning och verksamhetsstyrning. Som ett av sju utvalda bolag bjuds vi nu in att teckna ett avtal som gäller upp till fyra år.

-Vi är otroligt glada och stolta över att vår kompetens och erfarenheter svarar mot de högt ställda krav som en sådan här upphandling innebär, säger Karin Hovlin, partner på Governo.

-Nu får vi möjlighet att fortsatt stötta kunder i staten i arbetet att utveckla sina verksamheter. Vi ser fram mot spännande samarbeten!

Läs mer om beslutet här! https://www.avropa.se/Nyheter/2019/itu/tilldelningsbeslut-for-utredning-ledning-och-verksamhetsstyrning-ulvy-sida/

Governo har i detta ramavtal ett samarbete med Helseplan, Passacon och IPF.

Här kan du se alla våra ramavtal!