Grattis Governo - 10 år!

Governos resa – historien om att bygga ett konsultbolag

Nu har ett helt decennium passerat sedan Governo grundades – och vilken resa det har varit! Vi firade vår födelsedag i augusti – men nu vill vi veta hur vår grundare och tillika vd, Caroline, ser på dessa år som gått!

Grattis till tio fantastiska år, Caroline! Vilka är dina första reflektioner?
– Först kan man ju börja med att konstatera att tio år både går snabbt – men också att det hänt otroligt mycket! När jag grundade Governo hösten 2009 var det mitt i finanskrisen och inte direkt läge att starta företag. Jag hade då haft en dröm sedan flera år om att bygga det bästa bolaget, som verkligen tar sig an offentlig sektors svåraste utmaningar – och löser dem tillsammans med kunden. Det var denna övertygelse som var grunden till Governo – och som sedan har genomsyrat hela bolagsbyggandet fram till idag. På senare år har vi formulerat det som vår samhällspassion – något som vi alla anställda delar, och som även finns hos våra kunder.

Vad kännetecknade de första åren i bolaget?
– Vi började ju resan som inackorderade hos ett annat företag på Industrigatan, där jag och de första kollegorna (Sara Lundblad, Karin Hovlin) kom igång med uppdrag för bland annat Stockholms stad, Värmdö kommun, Täby kommun och Skolverket. Vårt allra första uppdrag var för dåvarande Vägverket – en utvärdering av ITS World Congress som hölls i Stockholm 2009. Under dessa år lades grunden i bolaget – utöver att jobba i uppdrag så byggde vi webbsida och fick lära oss allt om skatter, löner, pensioner och diverse annat. Vissa saker roligare än andra! Tidigt sattes också konceptet ”Det goda företaget” där vi samlade våra idéer kring att ge tillbaka till samhället, genom pro bono-projekt, praktikanter och diverse annat. Här började vi också med våra årliga planeringsdagar i Frankrike och därefter Italien – otroligt viktiga milstolpar i bolagets utveckling där vi med samlad kraft har löst ut knäckfrågor. Under dessa år vann vi också de första ramavtalen, som blev helt avgörande exempelvis för våra uppdrag inom Stockholms stad och statlig sektor.

Vad är du mest stolt över under resans gång?
– Svårt – finns mycket att välja på. Jag är stolt över att vi hela tiden orkar leverera med hög kvalitet och lyckas komma in i komplexa områden och frågeställningar – detta oavsett om vi jobbar med komplexa utredningar kring vårdgaranti, bostadsmarknaden eller slutförvaring av kärnbränsle. Att tillsammans med kunden genomföra viktiga förändringar och få till samverkan på riktigt finns också på listan, exempelvis vårt arbete inom Serverat, med Gymnasieantagningen i Stockholm, med ett koncerngemensamt ekonomisystem i Stockholms stad och i allt arbete vi gör kring nära vård. Personligen är jag stolt över att vi lyckades hjälpa Stockholms stad att få fram faktabaserade svar i utredningen om Slussen och att detta ledde till att ett KF-beslut kunde fattas! Sedan är jag absolut mest stolt över alla duktiga kollegor som vågat hoppa i Governo-båten – där vissa till och med fått lära sig ett helt nytt yrke. Det är otroligt modigt!

Är det något som vi borde gjort annorlunda under dessa år?
– Det är det säkerligen! Exempelvis införde vi en organisation med team som aldrig riktigt blev bra – den lades ned och vi har idag en platt organisation där både våra egna intressen och uppdragen styr vilka projekt vi väljer att satsa på. Vi hade också några år där vi jobbade med många små uppdrag, vilket gjorde att vi fick lägga otroligt mycket tid på sälj och upphandlingar. Nu har vi en betydligt mer balanserad affär med några större projekt där vi verkligen kan genomföra stora förändringar med kunderna, i kombination med spännande utredningar och policyuppdrag.

Sist men inte minst, var hoppas du att Governo är om 10 år?
– Jag tänker att vi fortsatt är den strategiska boutiquen för offentlig sektors svåraste frågor med bas i samhällspassionen. Vi kommer ha växt med ytterligare några medarbetare, som framförallt stärkt oss inom AI-området. Samtidigt har vi behållit samhällspassionen, kreativiteten och snabbheten som finns idag – där vi enkelt kan ställa om och lägga krutet på det som är viktigast. Och sedan hoppas jag att vi har fortsatt roligt tillsammans – när man jobbar med tuffa frågor så är detta helt avgörande för att hålla ihop teamet!